logo mai gia

KDC LONG TRƯỜNG

Quận 9, TP Hồ Chí Minh

098 175 9899

Hỗ trợ 24/7

Từ 08:00 - 20:00

Tất cả các ngày trong tuần

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin

1. Mục đích thu thập thông tin

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website https://thepmaigia.vn. Chính sách bảo mật mô tả cách Thép Mai Gia tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Thép Mai Gia (khách hàng). Việc khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Thép Mai Gia được hiểu là khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ chính sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của chính sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung chính sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung chính sách được thông báo trên Thép Mai Gia.

2. Quy định cụ thể

2.1. Phạm vi thu thập thông tin

2.2. Cam kết lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng

2.3. Thời gian lưu trữ và sử dụng thông tin khách hàng

2.4. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

Thép Mai Gia có quyền sử dụng các thông tin khách hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin khách hàng để:

2.5. Liên kết với các website khác

2.6. Chia sẻ thông tin khách hàng

2.7 Quyền lợi khách hàng

khách hàng có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu Thép Mai Gia sửa lại những sai sót trong dữ liệu của khách hàng mà không mất phí. Bất cứ lúc nào khách hàng cũng có quyền yêu cầu Thép Mai Gia ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng cho mục đích tiếp thị.

2.8. Sử dụng Cookie

Thép Mai Gia cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của khách hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của Thép Mai Gia … nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Thép Mai Gia hiểu rõ nhu cầu, sở thích của khách hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

2.9. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form Liên hệ tại website hoặc trực tiếp qua hotline: 098 175 9899. Chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên trang web.

Trân trọng

Nguồn tham khảo:

https://timvanphong.com.vn/