logo mai gia

KDC LONG TRƯỜNG

Quận 9, TP Hồ Chí Minh

098 175 9899

Hỗ trợ 24/7

Từ 08:00 - 20:00

Tất cả các ngày trong tuần

Thép Tấm C45/S45C/S50C

  • Xuất xứ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc
  • Quy cách đa dạng
  • Cắt theo bản vẽ, cắt bản mã
  • Tư vấn đưa ra giải pháp tối ưu nhằm tiết kiệm chi phí tối đa cho quý Khách hàng

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ

Mô tả

Cập nhật tồn kho…

Stt TÊN HÀNG VÀ QUY CÁCH ĐVT SỐ LƯỢNG Ghi chú 
Thép lá S45C 1,6x1010x2600 tờ 80
Thép lá S45C 1,6x1010x3395 tờ 1
Thép lá S45C 1,6x1010x260 tờ 1
Thép lá S50C 1,6×940 (1 cuộn) kg 1448
Thép lá S45C 1,6×1170 (1 cuộn) kg 9350
Thép lá S45C 1,6×1185 (1 cuộn) kg 13470
Thép lá S45C 1,6×1068 (1 cuộn) kg 5170
Thép lá S45C 1,64×1070 (1 cuộn) kg 14220
Thép lá S45C 1,64×1068 (1 cuộn) kg 11980
Thép lá S45C 1,65×943 (1 cuộn) kg 1955
Thép lá S45C 1,66×1065 (1 cuộn) kg 5540
Thép lá S45C 1,68×940 (1 cuộn) kg 1946
Thép lá S50C 1,8x1260x4220 tờ 1
Thép lá S45C 1,8x1000x1050 (mau 800×130) tờ 1
Thép lá S45C 1,8x1150x1925 (mau 220×220) tờ 1
Thép lá S45C 1,8x900x2000 tờ 73
Thép lá S45C 1,8x1010x2000 tờ 36
Thép lá S45C 1,8x1010x960 tờ 1
Thép lá S50C 1,8x950x3075 tờ 1
Thép lá S50C 1,8x945x2480 tờ 4
Thép lá S50C 1,8x945x1600 (mau 270×300) tờ 1
Thép lá S45C 1,8x945x3330 tờ 1
Thép lá S50C 1,8x895x2500 tờ 8
Thép lá S50C 1,8x895x2800 tờ 1
Thép lá S50C 1,8x895x3620 tờ 1
Thép lá S50C 1,8x1090x2500 tờ 11
Thép lá S50C 1,8x1090x1860 tờ 1
Thép lá S50C 1,8x1090x870 tờ 1
Thép lá S45C 1,8x1030x1030 tờ 1
Thép lá S45C 1,8x1030x1240 tờ 1
Thép lá S50C 1,8x920x2500 tờ 401
Thép lá S50C 1,8x920x1880 (mau 240×185 + 140×90) tờ 1
Thép lá S50C 1,8x990x2500 tờ 205
Thép lá S50C 1,8x990x2380 tờ 1
Thép lá S50C 1,8x990x1900 tờ 1
Thép lá S50C 1,8x880x180 tờ 1
Thép lá S50C 1,8×950 (1 cuộn) kg 4815
Thép lá S45C 2x1010x2500 tờ 5
Thép lá S45C 2x1010x2300 tờ 1
Thép lá S45C 2x1010x1730 tờ 1
Thép lá S45C 2x930x2500 tờ 1
Thép lá S45C 2x930x2000 tờ 1
Thép lá S50C 2x1300x2500 tờ  3
Thép lá S45C 2x1300x4300 tờ 1
Thép lá S50C 2x1250x2500 tờ 57
Thép lá S50C 2x1250x3840 tờ 1
Thép lá S50C 2x1000x2000 tờ 3
Thép lá S45C 2x890x1480 tờ 1
Thép lá S50C 2x975x2500 tờ 79
Thép lá S50C 2x975x270 tờ 1
Thép lá S50C 2x975x1740 (mau 360×360) tờ 1
Thép lá S50C 2x975x755 (mau 360×360) tờ 1
Thép lá S50C 2x910x2500 tờ 48
Thép lá S50C 2x930x2500 tờ 111
Thép lá S50C 2x935x2660 tờ 1
Thép lá S50C 2x935x2110 tờ 1
Thép lá S50C 2x935x1932 tờ 87
Thép lá S50C 2x935x1741 tờ 87
Thép lá S50C 2x935x1555 tờ 44
Thép lá S50C 2x1160x1620 (mau 230×210 + 200×200) tờ 1
Thép lá S50C 2x935x2500 tờ 365
Thép lá S50C 2x935x1457 (mau 220×220) tờ 1
Thép lá S45C 2,14x1233x2500 tờ 61
Thép lá S45C 2,14x1233x2215 (mau 200×450) tờ 1
Thép lá S45C 2,14x1233x305 tờ 1
Thép lá S45C/S50C 2×1010 (4 cuộn) kg 23941
Thép lá S45C 2×1000 (1 cuộn) kg 3180
Thép lá S50C 2,3x1030x2500 tờ 57
Thép lá S50C 2,3x1030x3888 tờ 1
Thép lá S45C 2,5x1010x970 tờ 1
Thép lá S50C 2,5x1060x2500 tờ 43
Thép lá S50C 2,5x1060x2480 (mau 400×320 + 280×150) tờ 1
Thép lá S50C 2,5x1070x2500 tờ 1
Thép lá S50C 2,5x1070x2860 tờ 1
Thép lá S50C 2,5x1235x2500 tờ 106
Thép lá S50C 2,5x1235x810 (mau 210×220) tờ 1
Thép lá S50C 2,5x1235x365 tờ 1
Thép lá S50C 2,5x1050x2500 tờ 140
Thép lá S50C 2,5x1050x720 (mau 2 goc tam giac 60×60) tờ 1
Thép lá S50C 2,6x1020x2500 tờ 143
Thép lá S50C 2,6x1020x1950 (mau 220×210) tờ 1
Thép lá S50C 2,6x1020x1570 (mau 220×210 + 50×240) tờ 1
Thép lá S50C 2,6x977x2440 (mau 235×580 + 280×420) tờ 1
Thép lá S50C 2,6x977x2440 (mau 230×200 + 430×130) tờ 1
Thép lá S50C 2,6x977x1850 (mau 250×170 + 230×160 + 110×180) tờ 1
Thép lá S50C 2,6x976x2640 (mau 200×180 + 200×180) tờ 1
Thép lá S50C 2,6x976x1500 (mau 230×220) tờ 1
Thép lá S50C 2,6x976x1682 (mau 170×140) tờ 1
Thép lá S50C 2,6x976x2370 (mau 440×280) tờ 1
Thép lá S50C 2,65×1200 (1 cuộn) kg 16810
Thép lá S50C 3x1230x3050 tờ 1
Thép lá S50C 3x940x2900 tờ 1
Thép lá S50C 3x1020x6000 tờ 116
Thép lá S50C 3x1020x1650 tờ 1
Thép lá S50C 3x1020x980 (mau 200×200 + 420×320) tờ 1
Thép lá S45C 3,03×1066 (1 cuon) kg 15710
Thép lá S50C 3,12×1270 (1 cuon) tờ 14970
Thép lá S50C 3x1270x3000 tờ 65
Thép lá S50C 3x1270x3550 tờ 1
Thép lá S50C 3x1270x2050 tờ 1
Thép lá S45C/S50C 3,2×1010 (3 cuon) kg 33316
Thép lá S45C 3,3x1150x3000 tờ 53
Thép lá S45C 3,3x1150x1440 tờ 1
Thép lá S45C 3,3x1150x3500 1
Thép lá S50C 3,5x1060x2500 tờ 3
Thép lá S50C 3,5x1060x3280 tờ 1
Thép tấm S45C 4x1250x6000 tờ 1
Thép tấm S45C 4x1250x3000 tờ 1
Thép tấm S45C 4x1250x2800 tờ 1
Thép tấm S45C 4x1250x2600 tờ 1
Thép tấm S45C 4x1250x750 tờ 1
Thép tấm C50 4x1175x6000 tờ 10
Thép tấm C50 4x1175x3000 tờ 28
Thép tấm C50 4x1175x2000 tờ 1
Thép tấm C50 4x1175x1460 tờ 1
Thép tấm S45C 4x1035x6000 tờ 1
Thép tấm S45C 4x1035x3000 tờ 67
Thép tấm S45C 4x1035x4960 tờ 1
Thép tấm S45C 4,4x1240x6000 tờ 21
Thép tấm S45C 4,4x1240x2700 tờ 1
Thép tấm S45C 4,4x1240x3000 tờ 91
Thép tấm S45C 4,4x1240x3660 tờ 1
Thép tấm S45C 4,4x1240x3260 tờ 1
Thép tấm S45C 4,4x1240x1340 tờ 1
Thép tấm S45C 4,4x1240x1021 tờ 1
Thép tấm S45C 5x1250x145 tờ 1
Thép tấm S50C 5×1280 (1 cuộn) kg 10870
Thép tấm S50C 5x1240x3000 tờ 18
Thép tấm S50C 5x1240x3770 tờ 1
Thép tấm S50C 5x1255x6000 tờ 72
Thép tấm S50C 5x1255x3660 tờ 1
Thép tấm S50C 5x1255x3000 tờ 1
Thép tấm S50C 5x1255x1850 tờ 1
Thép tấm S50C 5x1255x290 tờ 1
Thép tấm S45C 5,6x1170x700 tờ 1
Thép tấm S45C 5,6x1160x930 (mau 140×100) tờ 1
Thép tấm S45C 6x937x6000 tờ 26
Thép tấm S45C 6x937x4000 tờ 1
Thép tấm S45C 6x900x130 tờ 1
Thép tấm S45C 6x1235x6000 tờ 8
Thép tấm S45C 6x1235x3563 tờ 1
Thép tấm S45C 6x1235x995 (mau 300×220) tờ 1
Thép tấm S45C 6x1230x245 tờ 1
Thép tấm S50C 6x1220x6000 tờ 22
Thép tấm S50C 6x1220x2360 tờ 1
Thép tấm S50C 6x1220x1500 tờ 1
Thép tấm S50C 6x1220x275 tờ 1
Thép tấm S45C 6x1230x6000 tờ 49
Thép tấm S45C 6x1230x1410 (mau 220×220) tờ 1
Thép tấm S45C 6x1230x370 tờ 1
Thép tấm S55C 6x925x6000 tờ 56
Thép tấm S55C 6x925x2480 tờ 1
Thép tấm S55C 6x925x1080 (mau 230×230) tờ 1
Thép tấm S55C 6x925x370 tờ 1
Thép tấm S45C 6,35x615x1165 (mau 540×300) tờ 1
Thép tấm S45C 6,5x1500x6000 tờ 1
Thép tấm S45C 6,5x1500x1610 tờ 1
Thép tấm S45C 6,5x1500x880 tờ 1
Thép tấm S45C 6,5x1500x1050 tờ 1
Thép tấm S45C 7x1250x6000 tờ 39
Thép tấm S45C 7x1135x1090 tờ 1
Thép tấm S50C 7,2x1160x6000 tờ 17
Thép tấm S50C 7,2x1160x5200 tờ 1
Thép tấm S50C 7,2x1160x260 tờ 1
Thép tấm S45C 7,7x425x1300 tờ 1
Thép tấm S45C 8x1000x795 (mau 650×620) tờ 1
Thép tấm S45C 8x1070x6000 tờ 18
Thép tấm S45C 8x1070x730 tờ 1
Thép tấm S45C 8x1015x6000 tờ 6
Thép tấm S45C 8x1015x2861 tờ 1
Thép tấm S45C 8x1015x2880 tờ 1
Thép tấm S45C 8x1015x1830 tờ 1
Thép tấm S45C 8x1015x1500 tờ 1
Thép tấm S45C 8x1015x1000 tờ 1
Thép tấm S45C 8x2000x6000 tờ 28
Thép tấm S45C 10x2000x6000 tờ 25
Thép tấm S45C 10x2000x3170 tờ 1
Thép tấm S45C 10x2000x3000 tờ 1
Thép tấm S45C 10x2000x1500 tờ 1
Thép tấm S45C 10x550x6000 tờ 3
Thép tấm S45C 10x550x3000 tờ 1
Thép tấm S45C 10x550x2950 tờ 1
Thép tấm S45C 10x550x2000 tờ 1
Thép tấm C45 10x1550x6000 tờ 37
Thép tấm C45 10x1550x2190 tờ 1
Thép tấm S45C 12x2000x6000 tờ 12
Thép tấm S45C 12x2000x3700 tờ 1
Thép tấm S45C 12x2000x3000 tờ 1
Thép tấm S45C 14x2000x6000 tờ 15
Thép tấm S45C 14x2000x4400 tờ 1
Thép tấm S45C 14x2000x1500 tờ 1
Thép tấm S45C 14x2000x2150 tờ 1
Thép tấm S45C 16x2000x6000 tờ 9
Thép tấm S45C 16x2000x3000 tờ 1
Thép tấm S45C 16x2000x1100 tờ 1
Thép tấm S45C 20x2000x6000 tờ 8
Thép tấm S45C 20x2000x1750 tờ 1
Thép tấm S45C 22x2000x6000 tờ 3
Thép tấm S45C 22x2000x2510 tờ 1
Thép tấm S45C 22x2000x2000 tờ 1
Thép tấm S45C 25x2000x6000 tờ 9
Thép tấm S45C 25x2000x4650 tờ 1
Thép tấm S45C 30x2000x6000 tờ 4
Thép tấm S45C 30x2000x900 tờ 1
Thép tấm S45C 32x1500x6000 tờ 3
Thép tấm S45C 32x1500x4600 tờ 1
Thép tấm S45C 35x2000x6000 tờ 6
Thép tấm S45C 35x2000x3000 tờ 1
Thép tấm S45C 38x1500x6000 tờ 4
Thép tấm S45C 39x1500x6000 tờ 4
Thép tấm S45C 39x1500x3000 tờ 1
Thép tấm S45C 40x2000x6000 tờ 2
Thép tấm S45C 40x2000x3750 tờ 1
Thép tấm S45C 45x2000x6000 tờ 4
Thép tấm S45C 45x2000x2100 tờ 1
Thép tấm S50C 50x1500x2830 (mau 1155×200) tờ 1
Thép tấm S45C 50x2000x6000 tờ 3
Thép tấm S45C 50x2000x1276 tờ 1
Thép tấm S45C 50,8x1500x5000 tờ 3
Thép tấm S50C 55x2260x4610 tờ 1
Thép tấm S45C 60x2000x6000 tờ 3
Thép tấm S50C 70x2010x5750 tờ 1
Thép tấm S50C 113x2080x2365 (mau 500×820) tờ 1
Thép tấm S50C 132x2250x2220 tờ 1
Thép tấm S50C 210x2260x2235 tờ 1

===========

CÔNG TY TNHH TM ĐT XNK MAI GIA

Địa chỉ: KDC LONG TRƯỜNG, TRƯỜNG THẠNH, Q.9, TPHCM

Điện thoại: 0888.27.22.99                 Hotline: 098.175.9899

Email: thepmaigia@gmail.com              Web: https://thepmaigia.vn

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thép Tấm C45/S45C/S50C”