logo mai gia

KDC LONG TRƯỜNG

Quận 9, TP Hồ Chí Minh

098 175 9899

Hỗ trợ 24/7

Từ 08:00 - 20:00

Tất cả các ngày trong tuần

Thép Tấm Nhập Khẩu

  • Xuất xứ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, …
  • Quy cách đa dạng
  • Tư vấn đưa ra giải pháp tối ưu nhằm tiết kiệm chi phí tối đa cho quý Khách hàng

“Báo giá nhanh: 098.175.9899 – Mr. Duy”

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ

Mô tả

THÉP TẤM ĐÓNG TÀU:

  1. Thành phần hóa học:

ASTM A131

C Si Mn P S Cu Cr Ni Mo Al NB V Ti N
A ≤21 ≤50 ≥ 2.5XC

≤0.035

B ≤21 ≤35 ≥ 0.8
D ≤21 ≤35 ≥ 0.6
E ≤18 ≤50 ≥ 0.7
AH32 ≤18 ≤50 0.9~1.6 ≤0.35 ≤0.20 ≤0.40 ≤0.08 ≥0.015 0.02~0.05 0.05~0.10 ≤0.02
DH32 ≤18 ≤50 0.9~1.6
EH32 ≤18 ≤50 0.9~1.6
FH32 ≤16 ≤50 0.9~1.6 ≤ 0.009
AH36 ≤18 ≤50 0.9~1.6
DH36 ≤18 ≤50 0.9~1.6
EH36 ≤18 ≤50 0.9~1.6
FH36 ≤16 ≤50 0.9~1.6 ≤ 0.009
AH40 ≤18 ≤50 0.9~1.6
DH40 ≤18 ≤50 0.9~1.6
EH40 ≤18 ≤50 0.9~1.6
FH40 ≤16 ≤50 0.9~1.6

2. Tính chất cơ lý:

ASTM A131

Giới hạn chảy (min)
MPa
Độ bền kèo
Mpa
Độ dãn dài %
min
Thử nghiệm va đập J
A ≥235 400~520 22 27
B ≥235 400~520 22 27
D ≥235 400~520 22 27
E ≥235 400~520 22 27
AH32 ≥315 440~570 22 31
DH32 ≥315 440~570 22 31
EH32 ≥315 440~570 22 31
FH32 ≥315 440~570 21 31
AH36 ≥355 490-630 21 34
DH36 ≥355 490-630 21 34
EH36 ≥355 490-630 21 34
FH36 ≥355 490-630 21 34
AH40 ≥390 510-660 21 37
DH40 ≥390 510-660 21 37
EH40 ≥390 510-660 21 37
FH40 ≥390 510-660 21 37

 

THÉP TẤM KẾT CẤU CHUNG

  1. Thành phần hóa học:
C Si Mn P S N Cu Cr Mo V Nb Ni Ti
JIS G3101
Thép tấm thông thường
SS300 ≤0.050 ≤0.050
SS400 ≤0.050 ≤0.050
SS490 ≤ 16
16<t ≤ 40
t≥40
SS540 ≤ 16
16<t ≤ 40
t≥40
JIS G3106
Thép tấm kết cấu hàn
SM400A ≤ 50
50 <
≤0.23
≤0.25
≤2.5xC ≤0.035 ≤0.035
SM400B ≤ 50
50 <
≤0.20
≤0.22
≤ 0.35 0.6~1.40 ≤0.035 ≤0.035
SM400C ≤ 100 ≤0.18 ≤ 0.35 ≤ 1.40 ≤0.035 ≤0.035
SM490A ≤ 50
50 <
≤0.20
≤0.22
≤ 0.55 ≤ 1.60 ≤0.035 ≤0.035
SM490B ≤ 50
50 <
≤0.18
≤0.20
≤ 0.55 ≤ 1.60 ≤0.035 ≤0.035
SM490C ≤ 100 ≤0.18 ≤ 0.55 ≤ 1.60 ≤0.035 ≤0.035
SM490YA ≤ 100 ≤0.20 ≤ 0.55 ≤ 1.60 ≤0.035 ≤0.035
SM490Yb ≤ 100 ≤0.20 ≤ 0.55 ≤ 1.60 ≤0.035 ≤0.035
SM520A
SM520B
SM520C
SM570

EN10025-2
Thép tấm kết cấu chung giành cho công việc hàn

S235JR ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 <
≤0.17
≤0.17
≤0.20
≤ 1.40 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.012 ≤0.55
S235J0 ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 <
≤0.17
≤0.17
≤0.17
≤ 1.40 ≤0.030 ≤0.030 ≤0.012 ≤0.55
S235J2 ≤ 1.40 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.012 ≤0.55
S275JR ≤ 16
16<t ≤ 40
t≥40
≤0.21
≤0.21
≤0.22
≤1.50 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.012 ≤0.55
S275J0 ≤ 16
16<t ≤ 40
t≥40
≤0.18
≤0.18
≤0.18
≤1.50 ≤0.030 ≤0.030 ≤0.012 ≤0.55
S275J2 ≤ 16
16<t ≤ 40
t≥40
≤0.18
≤0.18
≤0.18
≤1.50 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.55
S275J2G3 ≤ 16
16<t ≤ 40
t≥40
S355JR ≤ 16
16<t ≤ 40
t≥40
≤0.24
≤0.24
≤0.24
≤ 0.55 ≤ 1.60 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.012 ≤0.55
S355J0 16
16 < t ≤ 40
40 <
≤0.20
≤0.20
≤0.22
≤ 0.55 ≤ 1.60 ≤0.030 ≤0.030 ≤0.012 ≤0.55
S355J2 ≤ 16
16<t ≤ 40
t≥40
≤0.20
≤0.20
≤0.22
≤ 0.55 ≤ 1.60 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.55
S355J2G3 ≤ 16
16<t ≤ 40
t≥40
S355K2 ≤ 16
16<t ≤ 40
t≥40
≤0.20
≤0.20
≤0.22
≤ 0.55 ≤ 1.60 ≤ ≤0.025 ≤0.025 ≤0.55
C Si Mn P S N Cu Cr Al V Nb Ni Ti Mo
EN10025-3 thép tấm hàn kết cấu hạt mịn đã được chuẩn hoá S275N ≤ 0.18 ≤0.40 0.50~1.50 ≤ 0.030 ≤0.025 ≤0.015 ≤ 0.55 ≤0.30 ≥0.02 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.30 ≤0.05 ≤0.10
S275NL ≤ 0.16 ≤0.40 0.50~1.50 ≤ 0.030 ≤0.025 ≤0.015 ≤ 0.55 ≤0.30 ≥0.02 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.30 ≤0.05 ≤0.10
S355N ≤ 0.20 ≤0.50 0.90~1.65 ≤ 0.030 ≤0.025 ≤0.015 ≤ 0.55 ≤0.30 ≥0.02 ≤0.12 ≤0.05 ≤0.50 ≤0.05 ≤0.10
S355NL ≤ 0.18 ≤0.50 0.90~1.65 ≤ 0.025 ≤0.020 ≤0.015 ≤ 0.55 ≤0.30 ≥0.02 ≤0.12 ≤0.05 ≤0.50 ≤0.05 ≤0.10
S420N ≤ 0.20 ≤0.60 1.00~1.70 ≤ 0.030 ≤0.025 ≤0.015 ≤ 0.55 ≤0.30 ≥0.02 ≤0.12 ≤0.05 ≤0.50 ≤0.05 ≤0.10
S420NL ≤ 0.20 ≤0.60 1.00~1.70 ≤ 0.025 ≤0.020 ≤0.015 ≤ 0.55 ≤0.30 ≥0.02 ≤0.12 ≤0.05 ≤0.50 ≤0.05 ≤0.10
S460N ≤ 0.20 ≤0.60 1.00~1.70 ≤ 0.030 ≤0.025 ≤0.015 ≤ 0.55 ≤0.30 ≥0.02 ≤0.12 ≤0.05 ≤0.50 ≤0.05 ≤0.10
S460NL ≤ 0.20 ≤0.60 1.00~1.70 ≤ 0.025 ≤0.020 ≤0.015 ≤ 0.55 ≤0.30 ≥0.02 ≤0.12 ≤0.05 ≤0.50 ≤0.05 ≤0.10
EN10025-4 S275M
S275ML
S355M
S355ML
S420M
S420ML
S460M
S460ML
EN10025-5 S235J0W
S235J2W
S355J0WP
S355J2WP
S355J0W
S355J2W
S355K2W
EN10028-2 P235GH
P265GH
P295GH
P355GH
16Mo3
13CrMo4-5
10 CrMo 9-10
11 CrMo 9-10
EN10028-3 P275NH
P275NL1
P275NL2
P355N
P355NH
P355NL1
P355NL2
P460NH
P460NL1
P460NL2
C Si Mn P S Altotal
c
min.
N Mo Nb Ni Ti V khác
EN10028-5 P355M 0,14 0.50 1.6 0.025 0.020 0.015 0.20 0.05 0.50 0.05 0.1
P355ML1 0.020
P355ML2 0.020
P420M 0,16 0.50 1.6 0.025 0.020
P420ML1 0.020
P420ML2 0.020
P460M 0.16 0.60 1.7 0.025
P460ML1 0.020
P460ML2 0.020

2. Tính chất cơ lý:

Mác thép Độ dày danh nghĩa mm Giới hạn chảy Mpa Độ bền kéo
Mpa
Độ dãn dài%
Độ dày danh nghĩa
Năng lượng hấp thụ
Nhiệt độ                J
JIS G3101
Thép tấm thông thường
SS300 ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 100
100 <
205 ≤
195 ≤
175 ≤
165 ≤
330~430 ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 <
21
26
28
SS400 ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 100
100 <
245 ≤
235 ≤
215 ≤
205 ≤
400~510 ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 <
17
21
23
SS490 ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 100
100 <
285 ≤
275 ≤
255 ≤
245 ≤
490~610 ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 <
15
19
21
SS540 ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 100
100 <
400 ≤
390 ≤

≥540 ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 <
13
17
JIS G3106 SM400A ≤ 16
≤ 40
≤ 75
≤ 100
≤ 160
> 160
245
235
215
215
205
195
400~510
SM400B ≤ 16
≤ 40
≤ 75
≤ 100
≤ 160
> 160
245
235
215
215
205
195
400~510
SM400C ≤ 16
≤ 40
≤ 75
≤ 100
≤ 160
> 160
245
235
215
215

400~510
SM490A 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 75
75 < t ≤ 100
100 < t ≤ 160
160 <
325
315
295
295
285
275
490~610
SM490B ≤ 16
16<t ≤ 40
t≥40
SM490C ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 75
75 < t ≤ 100
100 < t ≤ 160
160 <
325 ≤
315 ≤
295 ≤
295 ≤

490~610
SM490YA ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 75
75 < t ≤ 100
100 < t ≤ 160
160 <
365 ≤
355 ≤
335 ≤
325 ≤

490~610
SM490Yb ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 75
75 < t ≤ 100
100 < t ≤ 160
160 <
365 ≤
355 ≤
335 ≤
325 ≤
490~610
SM520B ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 75
75 < t ≤ 100
100 < t ≤ 160
160 <
365 ≤
355 ≤
335 ≤
325 ≤

520~640 ≤ 16
≤ 50
50 <
15
19
21
00C 27
SM520C ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 75
75 < t ≤ 100
100 < t ≤ 160
160 <
365 ≤
355 ≤
335 ≤
325 ≤

520~640 ≤ 16
≤ 50
50 <
15
19
21
00C 47
SM570 ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 75
75 < t ≤ 100
100 < t ≤ 160
160 <
460 ≤
450 ≤
430 ≤
420 ≤

570~720 ≤ 16
16 < t ≤ 20
20 <
19
26
20
-5℃ 47

EN10025-2
Thép tấm kết cấu chung giành cho công việc hàn

S235JR ≤ 16
16<t ≤ 40
t≥40
S235J0 ≤ 16
16<t ≤ 40
t≥40
S235J2 ≤ 16
16<t ≤ 40
t≥40
S275JR ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 63
63 < t ≤ 80
80 < t ≤ 100
100 < t ≤ 150
150 < t ≤ 200
≤ 250
275 ≤
265 ≤
255 ≤
245 ≤
235 ≤


410~560 6 ≤ t ≤ 40
40 < t ≤ 63
≤ 100
23
22
21
S275J0 ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 63
63 < t ≤ 80
80 < t ≤ 100
100 < t ≤ 150
150 < t ≤ 200
≤ 250
275 ≤
265 ≤
255 ≤
245 ≤
235 ≤


410~560 6 ≤ t ≤ 40
40 < t ≤ 63
≤ 100
23
22
21
S275J2 ≤ 16
16<t ≤ 40
t≥40
S275J2G3 ≤ 16
16<t ≤ 40
t≥40
S355JR ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 63
63 < t ≤ 80
80 < t ≤ 100
100 < t ≤ 150
150 < t ≤ 200
≤ 250
355 ≤
345 ≤
335 ≤
325 ≤
315 ≤


470~630 6 ≤ t ≤ 40
40 < t ≤ 63
≤ 100
22
21
20
20℃ 27
S355J0 ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 63
63 < t ≤ 80
80 < t ≤ 100
100 < t ≤ 150
150 < t ≤ 200
≤ 250
355 ≤
345 ≤
335 ≤
325 ≤
315 ≤


470~630 6 ≤ t ≤ 40
40 < t ≤ 63
≤ 100
22
21
20
0℃ 27
S355J2 ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 63
63 < t ≤ 80
80 < t ≤ 100
100 < t ≤ 150
150 < t ≤ 200
≤ 250
355 ≤
345 ≤
335 ≤
325 ≤
315 ≤


470~630 6 ≤ t ≤ 40
40 < t ≤ 63
≤ 100
22
21
20
-20℃ 27
S355J2G3 ≤ 16
16<t ≤ 40
t≥40
S355K2 ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 63
63 < t ≤ 80
80 < t ≤ 100
100 < t ≤ 150
150 < t ≤ 200
≤ 250
355 ≤
345 ≤
335 ≤
325 ≤
315 ≤


470~630 ≤ t ≤ 40
40 < t ≤ 63
≤ 100
20
19
18
-20℃ 40
EN10025-3 thép tấm hàn kết cấu hạt mịn đã được chuẩn hoá S275N ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 63
63 < t ≤ 80
80 < t ≤ 100
100 < t ≤ 150
150 < t ≤ 200
≤ 250
275 ≤
265 ≤
255 ≤
245 ≤
235 ≤
225 ≤
215 ≤
205 ≤
< 100
100 ≤ t < 200
≤ 250
370~510
350~480
350~480
≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 63
63 < t ≤ 80
80 < t ≤ 200
≤ 250
24
24
24
24
24
24
-20℃ 40
S275NL ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 63
63 < t ≤ 80
80 < t ≤ 100
100 < t ≤ 150
150 < t ≤ 200
≤ 250
275 ≤
265 ≤
255 ≤
245 ≤
235 ≤
225 ≤
215 ≤
205 ≤
< 100
100 ≤ t < 200
≤ 250370~510
350~480
350~480
t ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 63
63 < t ≤ 80
80 < t ≤ 200
≤ 250
23
23
23
23
23
23
-50℃ 27
S355N ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 63
63 < t ≤ 80
80 < t ≤ 100
100 < t ≤ 150
150 < t ≤ 200
≤ 250
355 ≤
345 ≤
335 ≤
325 ≤
315 ≤
295 ≤
285 ≤
275 ≤
100
100 < t ≤ 200
≤ 250470~630
450~600
450~600
≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 63
63 < t ≤ 80
80 < t ≤ 200
≤ 250
22
22
22
22
22
22
-20℃ 40
S355NL ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 63
63 < t ≤ 80
80 < t ≤ 100
100 < t ≤ 150
150 < t ≤ 200
≤ 250
355 ≤
345 ≤
335 ≤
325 ≤
315 ≤
295 ≤
285 ≤
275 ≤
t ≤ 100
100 < t ≤ 200
≤ 250
470~630
450~600
450~600
≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 63
63 < t ≤ 80
80 < t ≤ 200
≤ 250
21
21
21
21
21
21
-50℃ 27
S420N ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 63
63 < t ≤ 80
80 < t ≤ 100
100 < t ≤ 150
150 < t ≤ 200
≤ 250
420 ≤
400 ≤
390 ≤
370 ≤
360 ≤
340 ≤
330 ≤
320 ≤
t ≤ 100
100 < t ≤ 200
≤ 250
520~680
500~650
500~650
≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 63
63 < t ≤ 80
80 < t ≤ 200
≤ 250
19
19
19
19
19
19
-20℃ 40
S420NL ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 63
63 < t ≤ 80
80 < t ≤ 100
100 < t ≤ 150
150 < t ≤ 200
≤ 250
420 ≤
400 ≤
390 ≤
370 ≤
360 ≤
340 ≤
330 ≤
320 ≤
≤ 100
100 < t ≤ 200
≤ 250
520~680
500~650
500~650
≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 63
63 < t ≤ 80
80 < t ≤ 200
≤ 250
18
18
18
18
18
18
-50℃ 27
S460N ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 63
63 < t ≤ 80
80 < t ≤ 100
100 < t ≤ 150
150 < t ≤ 200
≤ 250
460 ≤
440 ≤
430 ≤
410 ≤
400 ≤
380 ≤
370 ≤
≤ 100
100 < t ≤ 200
≤ 250
540~720
530~710
≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 63
63 < t ≤ 80
80 < t ≤ 200
≤ 250
17
17
17
17
17
-20℃ 40
S460NL ≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 63
63 < t ≤ 80
80 < t ≤ 100
100 < t ≤ 150
150 < t ≤ 200
≤ 250
460 ≤
440 ≤
430 ≤
410 ≤
400 ≤
380 ≤
370 ≤
≤ 100
100 < t ≤ 200
≤ 250
540~720
530~710
≤ 16
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 63
63 < t ≤ 80
80 < t ≤ 200
≤ 250
17
17
17
17
17
-50℃ 27
EN10025-4 S275M
S275ML
S355M
S355ML
S420M
S420ML
S460M
S460ML
EN10025-5 S235J0W
S235J2W
S355J0WP
S355J2WP
S355J0W
S355J2W
S355K2W
EN10028-2 P235GH
P265GH
P295GH
P355GH
16Mo3
13CrMo4-5
10 CrMo 9-10
11 CrMo 9-10
EN10028-3 P275NH
P275NL1
P275NL2
P355N
P355NH
P355NL1
P355NL2
P460NH
P460NL1
P460NL2
C Si Mn P
EN10028-5 P355M 0,14 0.50 1.6 0.025
P355ML1 0.020
P355ML2 0.020
P420M 0,16 0.50 1.6 0.025
P420ML1 0.020
P420ML2 0.020
P460M 0.16 0.60 1.7 0.025
P460ML1 0.020
P460ML2 0.020

 

THÉP TẤM LÒ HƠI

  1. Thành phần hóa học:
C Si Mn P S CU Nb Cr Ni Mo
ASTM A36 t ≤ 20
20 < t ≤ 40
40 < t ≤ 65
65 < t ≤ 100
100 < t
≤ 0.25
≤ 0.25
≤ 0.26
≤ 0.27
≤ 0.29
≤ 0.40
≤ 0.40
0.15~0.40
0.15~0.40
0.15~0.40

0.80~1.20
0.80~1.20
0.80~1.20
0.80~1.20
≤ 0.04 ≤ 0.05
A283 Gr.A t ≤ 40 ≤ 0.14 ≤ 0.40 ≤ 0.90 ≤ 0.035 ≤ 0.04
Gr.B t ≤ 40 ≤ 0.17 ≤ 0.40 ≤ 0.90 ≤ 0.035 ≤ 0.04
Gr.C t ≤ 40 ≤ 0.24 ≤ 0.40 ≤ 0.90 ≤ 0.035 ≤ 0.04
Gr.D t ≤ 40 ≤ 0.27 ≤ 0.40 ≤ 0.90 ≤ 0.035 ≤ 0.04
A285
A588 Gr.A t ≤ 100 ≤ 0.19 .30~0.65 0.80~1.25 ≤ 0.04 ≤ 0.05 0.25~0.40 0.40~0.65 ≤0.04
Gr.B t ≤ 100 ≤ 0.20 0.15~0.50 0.75~1.35 ≤ 0.04 ≤ 0.05 0.20~0.40 0.40~0.70 ≤0.05
Gr.C t ≤ 100 ≤ 0.15 0.15~0.40 0.80~1.35 ≤ 0.04 ≤ 0.05 0.25~0.50 0.30~0.50 0.25~0.5
Gr.K t ≤ 100 ≤ 0.17 0.25~0.50 0.50~1.20 ≤ 0.04 ≤ 0.05 0.30~0.50 0.005~0.05 0.40~0.70 ≤ 0.04 ≤0.01
A572 Gr42
Gr50
Gr60
Gr65
A515 Thép tấm ASTM A515 Gr.60 t ≤ 25 ≤ 0.24

0.15~0.40

≤ 0.90

≤0.025

≤0.025

25 < t ≤ 50 ≤ 0.27
50 < t ≤ 100 ≤ 0.29
100 < t ≤ 200 ≤ 0.31
t > 200 ≤ 0.31
Thép tấm ASTM A515 Gr.65 t ≤ 25 ≤ 0.28
25 < t ≤ 50 ≤ 0.31
50 < t ≤ 100 ≤ 0.33
100 < t ≤ 200 ≤ 0.33
t > 200 ≤ 0.33
Thép tấm ASTM A515 Gr.70 t ≤ 25 ≤ 0.31 ≤ 1.20
25 < t ≤ 50 ≤ 0.33
50 < t ≤ 100 ≤ 0.35
100 < t ≤ 200 ≤ 0.35
t > 200 ≤ 0.35
A516 Thép tấm ASTM A516 Gr. 55 t ≤ 25 ≤ 0.18 0.15~0.40 0.60~0.90 ≤0.035 ≤0.035
25 < t ≤ 50 ≤ 0.20 0.15~0.40 0.6~1.2 ≤0.035 ≤0.035
50 < t ≤ 100 ≤ 0.22 0.15~0.40 0.6~1.2 ≤0.035 ≤0.035
100 < t ≤200 ≤ 0.24 0.15~0.40 0.6~1.2 ≤0.035 ≤0.035
t > 200 ≤ 0.26 0.15~0.40 0.6~1.2 ≤0.035 ≤0.035
Thép tấm ASTM A516 Gr. 60 t ≤ 25 ≤ 0.21 0.15~0.40 0.60~0.90 ≤0.035 ≤0.035
25 < t ≤ 50 ≤ 0.23 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤0.035
50 < t ≤ 100 ≤ 0.25 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤0.035
100 < t ≤200 ≤ 0.27 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤0.035
t > 200 ≤ 0.27 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤0.035
Thép tấm ASTM A516 Gr. 65 t ≤ 25 ≤ 0.24 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤0.035
25 < t ≤ 50 ≤ 0.26 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤ .035
50 < t ≤ 100 ≤ 0.28 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤0.035
100 < t ≤200 ≤ 0.29 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤0.035
t > 200 ≤ 0.29 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤0.035
Thép tấm ASTM A516 Gr. 70 t ≤ 25 ≤ 0.27 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤0.035
25 < t ≤ 50 ≤ 0.28 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤0.035
50 < t ≤ 100 ≤ 0.30 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤0.035
100 < t ≤ 200 ≤ 0.31 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤0.035
t > 200 ≤ 0.31 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤0.04
A573 Gr58 t ≤ 13
13 < t ≤ 40
≤ 0.23 0.10~0.35 0.60~0.90 ≤0.035 ≤0.04
Gr65 t ≤ 13
13 < t ≤ 40
≤ 0.24
≤ 0.26
0.15~0.40 0.85~1.20 ≤0.035 ≤0.04
Gr70 t ≤ 13
13 < t ≤ 40
≤ 0.27
≤ 0.28
0.15~0.40 0.85~1.20 ≤0.035 ≤0.04
A709 Gr36 t ≤ 20
20 < t ≤ 40
40 < t ≤ 65
65 < t ≤ 100
≤ 0.25
≤ 0.25
≤ 0.26
≤ 0.27
≤ 0.40
≤ 0.40
0.15~0.40
0.15~0.40
0.80~1.20
0.80~1.20
0.85~1.20
≤ 0.04 ≤ 0.05 Cu 0.20
Type1
Nb 0.005~0.05
Type2
V 0.01~0.15
Type3
Nb+V
0.02~0.15
Nb 0.05 ≤
Type5
N 0.015 ≤
V/N=4
Gr50 ≤ 100 ≤ 0.23 ≤ 0.40
0.15~0.40
(40 < t)
≤ 1.35 ≤ 0.04 ≤ 0.05
===========

CÔNG TY TNHH TM ĐT XNK MAI GIA

Địa chỉ: KDC LONG TRƯỜNG, TRƯỜNG THẠNH, Q.9, TPHCM

Điện thoại: 0888.27.22.99                 Hotline: 098.175.9899

Email: thepmaigia@gmail.com              Web: https://thepmaigia.vn

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thép Tấm Nhập Khẩu”